ನಾಗೂರು: ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ( ರಿ) ನಾಗೂರು- ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ & ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Updated)

ನಾಗೂರು: ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ( ರಿ) ನಾಗೂರು- ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ & ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (Updated)

  ನಾಗೂರು: ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ( ರಿ) ನಾಗೂರು- ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ (ಹಳಗೇರಿ, ಉಳ್ಳೂರು-11,ಖಂಬದಕೋಣೆ) ಇವರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ & ಅಭಿನಂದನಾ ಕ
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಂಘ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ; ’ದೇವಾಡಿಗರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ’ - ದರ್ಮಪಾಲ್ | ’ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದುಂದುಗಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲದು’ - ಜಯಾನಂದ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಂಘ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ; ’ದೇವಾಡಿಗರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ’ - ದರ್ಮಪಾಲ್ | ’ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದುಂದುಗಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲದು’ - ಜಯಾನಂದ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ(ರಿ) ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇದರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಮಾರಂಭ. ದಿನಾಂಕ:  ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ