ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ

  ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ ಭಾನುವಾರ 19-4-2015 ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಕ್ಷಿನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.ಈ ಸಂಧರ್ಭಧಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯ