ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ: ಸಿದ್ದು ಚಿಂಕ್ರ ದೇವಾಡಿಗ, ಮೀರಜ್

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ: ಸಿದ್ದು ಚಿಂಕ್ರ ದೇವಾಡಿಗ, ಮೀರಜ್

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಸುಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮೀರಜ್ ಮತ್ತು ತುಳುಸಂಘ ಮೀರಜ್ ನ ಮಾಜಿ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದು ಚಿಂಕರ ದೇವಾಡಿಗ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತ
ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ

  ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ (ರಿ) ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ ಭಾನುವಾರ 19-4-2015 ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಕ್ಷಿನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.ಈ ಸಂಧರ್ಭಧಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯ