Barkur Devadiga Sangha: 3rd AGM and new Executive Committee formation

Barkur Devadiga Sangha: 3rd AGM and new Executive Committee formation

  ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಬಾರಕೂರು: 3ನೇ ಮಹಾಸಭೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ   ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಬಾರಕೂರು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ&n