ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ ಸೇವಾದಾರರಿಂದ ಕುಮಾರಿ ದ್ರಾವ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ ಸೇವಾದಾರರಿಂದ ಕುಮಾರಿ ದ್ರಾವ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

ಮುಂಬೈ: ತಾ: 13-8-2018ರಂದು ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ ದ ಸೇವಾದಾರರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಡಿಗ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರೂ22,000/- ವನ್ನು  ಖಾರ್ ರೋಡು ಇಲ್ಲ
ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆದ್ದ ಪೂಜಾ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ

ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆದ್ದ ಪೂಜಾ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ

ಕಾರ್ಕಳ: ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ  ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಕಳದ ಪೂಜಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ
ಆಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹರೆಗೋಡು ಕಟ್ಟ್ ಬೆಲ್ತೂರು - ದಾನಿಗಳಿಂದ ನೆರವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಆಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹರೆಗೋಡು ಕಟ್ಟ್ ಬೆಲ್ತೂರು - ದಾನಿಗಳಿಂದ ನೆರವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ತಲ್ಲೂರು:  ಆಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹರೆಗೋಡು ಕಟ್ಟ್ ಬೆಲ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು  ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿದ್