ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಬರೂರು ಅವರಿಗೆ ’ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ 'ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Bangalore:  "Ditta Mahile" award  received on 19th Nov 2019 in Ravindra Kala Kshetra at Bangalore.

 

 


Share