ಏಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ದಂತ್ಯುತ್ಸವ: ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ

( ONLY THESE PICS WERE SENT IN WHATSAPP BY SRI JANARDHAN PAVANJE)


Share