ಕದಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೊಸ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ

 

ದುಬೈ: ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನತೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನತೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

 

’ಕದಮ್ ’ (ಕುಂದಾಪುರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರ) ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ತಾ. 29/09/17 ಶುಕ್ರವಾರದ೦ದು ಕದಮ್ ನ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಮೆಯ ಉದ್ಯಮೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ’ ಹೊಸ್ತು’ (ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವ ಹಬ್ಬ) ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

 

ಕದಮ್ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನು  ಸವಿದರು.

#ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ# ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ #ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ# ನಮ್ಮ ಕದಮ್.

 


Share