ಕಾರ್ಕಳ ಸಂಘದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ

ಕಾರ್ಕಳ:  ದಿ.8-11-2015 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿ೦ದ ಜರುಗಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ "ಸುಭದ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣ" ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ.


Share