24 ಜೂನ್ ರಂದು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ಚಲನ ಚಿತ್ರ " ಮದಿಪು" ಪ್ರದರ್ಶನ

 


Share