ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆದ್ದ ಪೂಜಾ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ

ಕಾರ್ಕಳ: ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ  ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಕಳದ ಪೂಜಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ. 

As she wants to compete in National Level Power Lifting Competition which will be held on 25-09-2018; Pooja is requesting financial Assistance.

ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

http://devadiga.com/news/details/754/devadiga


Share