ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2018-19 ! (ಚಿತ್ರಗಳು)

ಕಾರ್ಕಳ: ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2018 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 6 2019ರಂದು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು..


Share