ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ , ಸುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಬಾಣಸಿಗ ದುಡಿಮೆಯ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲಕ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ CM ಗೆ ಮನವಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು: An appeal was submitted to Chief Minister today by Devadiga Sangha (R) Bangalore requesting for cash compensation to our community workers working in Temples who lost their livelihood due to COVID-19 lockdown in the country & in our State.

Along with Sangha President K.Chandrashekar; S M Chandra, Shivashankar & Rajnikant S Kudpi were present while handing over the following appeal letter  to Hon'ble Chief Minister B S Yediyurappa on Thursday 7th May 2020 at his Office.


Share